Angol nyelvtanfolyam kezdőtől a nyelvvizsgáig

A csoportok létszáma 4-8 fő

A tanfolyamok a tanulói igényekhez igazodnak, vagyis aki nyelvvizsgázni óhajt, magasabb szintű tudást akar szerezni, az alapok elsajátítása után egy vizsgacentrikus nyelvtani rendszerezést is kap. Aki csak alapvető témákról kíván beszélni, megelégszik egy szerényebb szókinccsel és kevesebb nyelvtannal, (pl.: csak utazáshoz, hobbihoz használja a nyelvet ) annak elég kb. két félév – 120 óra – alatt megtanul beszélni. A tanfolyamok, az oktatás központjában a beszédkészség és a beszédértés fejlesztése áll, természetesen az ehhez szükséges és ezzel arányban álló írásbeli képességek és nyelvtani ismeretek megtanításával és számonkérésével együtt.

Angol nyelvtanfolyam - oktatási szintek

SzintTananyagLeckeÓrákHeti
óraszám
Kezdő 1.New English File Elementary1-7
1-10
60
90
2x2 / 1x4
2x3
Kezdő 2.New English File Elementary7-14602x2 / 1x4
Kezdő 3.New English File Pre-Intermediate1-6602x2 / 1x4
Középhaladó 1.New English File Pre-Intermediate7-12
60
90
2x2 / 1x4
2x3
Középhaladó 2.New English File Intermediate1-6902x2 / 1x4
Középhaladó 3.New English File Intermediate7-12602x2 / 1x4
Haladó 1.General Communication
Skills and Exercises
1-11602x2
Haladó 2.New English File Upper-Intermediate1-6602x2 / 1x4
Középfokú nyelvvizsga előkészítőCertINTER-
MEDIATE
602x2 / 1x4
Felsőfokú nyelvvizsga előkészítőNew English File Advanced1-6602x2 / 1x4

További információkért hívjon minket telefonon:
06-27-349-670
06-20-343-0820

vagy küldjön egy e-mail-t: